Koordineret indsats hjælper udsatte familier

Integrationsnets familiekonsulenter kan hjælpe kommuner med at koordinere integrationsindsatsen og bygge bro mellem de enkelte tilbud.

Lige nu oplever mange kommuner at modtage udsatte flygtningefamilier. Typisk familier med mange børn, som har levet årevis i utryghed – måske på flugt. De har ofte behov for en indsats med mange forskellige tilbud og mange involverede fagpersoner; sprogskole, familiebehandling, lægehjælp, jobformidling m.m. En indsats, der kan have store omkostninger – både økonomisk og menneskeligt – hvis ikke den koordineres og fra starten tager fat om de væsentligste udfordringer.

Hurtigere selvhjulpne familier
Integrationsnets familiekonsulenter kan hjælpe kommuner med at koordinere indsatsen og bygge bro mellem de enkelte tilbud. Vi har arbejdet med mange meget forskellige familier, og kan hurtigt skabe det nødvendige overblik, afklare problemstillinger og finde frem til familiens ressourcer. Vores erfaring med den koordinerede indsats er, at familierne hurtigere bliver selvhjulpne, i stand til at fungere i samfundet og en engageret del af lokalsamfundet.

Problemer tages i opløbet
Familiekonsulenter hos Integrationsnet er specialiserede fagpersoner, der taler familiens modersmål eller har stor erfaring med at arbejde med flygtninge. Familiekonsulenterne har et indgående kendskab til flygtningefamiliernes kultur og de oplevelser, de har været igennem. Det giver en tæt kontakt til familien, og mange gange betyder det, at problemer tages i opløbet, og forebyggende indsatser kan iværksættes for at undgå, at problemer udvikler sig til alvorlige sager. I tilfælde, hvor den forebyggende indsats ikke er tilstrækkelig, kan Integrationsnet også yde støtte og behandling.

Integrationsnet kan også hjælpe din kommune med udsatte flygtningefamilier – det virker og det betaler sig.

Kontakt
Marianne Badstue, fagchef for psykosociale indsatser
tlf.: 2224 8762
Mail: marianne.badstue@drc.dk