Make it! Evaluering af Integrationsnets kurser for asylansøgere

Integrationsnet har fra august 2016 til juni 2017 gennemført projekt Make it! på asylcentrene. LG Insight har fulgt og evalueret projektet.
 
 

27.10.2017

Integrationsnet har fra august 2016 til juni 2017 gennemført projekt Make it! på asylcentrene. Projektet er gennemført med midler fra Udlændingestyrelsens pulje til brug af eksterne aktører til styrkelse af undervisnings- og aktiveringsindsats for asylansøgere.

Make it! var målrettet familier og skulle bibringe asylansøgerne kompetencer, som de ville kunne anvende i Danmark, hvis de fik asyl eller i deres hjemlande, hvis de ikke opnåede asyl. Der var fokus på familiens struktur, funktioner og rollefordeling, sundhed, demokratiforståelse, team building og deltagerne fik kursus i førstehjælp.

Projektet involverede 167 deltagere i forløb på 6 uger af 2 x 3 timer ugentligt på forskellige asylcentre i Jylland.

LG Insight har fulgt projektet og udarbejdet et evalueringsnotat, hvor projektet bliver rost for inspirerende undervisning og kendskab til de problemer, som asylansøgere står overfor, når de kommer til Danmark.

Asylansøgerne på kurserne havde mange forskellige baggrunde. Særligt emner som dansk kultur, børnepasning og ligestilling mellem kønnene var populære blandt deltagerne. Kurserne foregik på dansk og/eller engelsk, så asylansøgerne måtte hjælpe hinanden sprogligt. Det gav godt sammenhold internt på holdene.

LG Insight vurderer, at kurserne har været et relevant supplement til asylcentrenes tilbud.

Læs mere om projektet Make it!

Læs evalueringen, eller download den her.