Mentorer med flygtninge-/indvandrerbaggrund er gode rollemodeller

Som flygtning eller indvandrer kan det være en stor hjælp at få en mentor, der selv har oplevet at starte forfra i et fremmed land.

Integrationsnets mentorer har selv en flygtninge- eller indvandrerbaggrund, og kender derfor integrationsprocessen indefra. De taler borgerens modersmål, og kender den kultur, borgeren kommer med. Det gør det nemmere at forstå og støtte borgeren i kulturelle, sproglige eller økonomiske udfordringer.

Omvendt kan borgeren identificere sig med sin mentor, der fungerer som en positiv rollemodel og et levende bevis på, at man som flygtning eller indvandrer kan få et godt liv og en plads på arbejdsmarkedet i Danmark.

Det er Integrationsnets erfaring, at en mentor med flygtninge-/indvandrerbaggrund bidrager til en hurtigere og bedre integrationen, fordi der er færre misforståelser mellem mentor og borger, og fordi borgeren føler sig tryg ved mentoren.    

Vil du vide mere, så kontakt:

Fagchef Stig Christensen
Tlf.: 2811 0156
Mail: stig.christensen@drc.dk