Neurosekventiel uddannelse og certificering

I disse dage uddanner vi vores Børn & Familie-medarbejdere i Jylland i neurosekventiel metode. Turen går snart til medarbejderne i resten af landet, og i løbet af 2017 og 2018 bliver 9 medarbejdere derudover certificerede i metoden. Det betyder at Integrationsnet som de eneste i Danmark vil blive organisationscertificerede i den neurosekventielle tilgang.
 
 

05.10.17

Ekstraordinært samarbejde

Vi har i 2017 og 2018 indgået et ekstraordinært samarbejde med Child Trauma Academy i Houston, med henblik på en organisationscertificering i the Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) hos CTA og Bruce Perry.

Derfor har vi indgået en aftale med psykologerne Jesper Birck og  Knud Hellborn om at alt personale i Børn og Familie i 2017 og 2018 skal på kursus i den neurosekventielle tilgang. Kurset varetages af Birck og Hellborn, som begge er certificerede hos Bruce Perry og samtidig fungerer som henholdsvis mentor og supervisor certificerede gennem CTA. 

Organisationscertificering

At blive certificeret som organisation involverer, at 9 medarbejdere certificeres hos Bruce Perry, og at vi som organisation modtager sparring fra CTA om implementeringen. Dette betyder at vi fremadrettet, som de foreløbigt eneste i Danmark, vil blive organisationscertificerede i den neurosekventielle tilgang.

Neurosekventiel tilgang til traumebehandling

I en neurosekventiel forståelse er hjernen opbygget af fire dele, som udvikles sekventielt nedefra; hjernestammen, mellemhjernen, det limbiske system og cortex. 

 

Når et menneske udsættes for voldsomme hændelser sker det ofte at de nederste dele af hjernen tager over og en tilstand af kamp, flugt eller frys bliver styrende. Hvis oplevelsen er meget voldsom eller hvis et menneske udsættes for gentagne traumatiske eller meget stressende oplevelser, kan det betyde at nervesystemet påvirkes i en sådan grad at det bliver svært at sove, koncentrere sig, indgå i nære relationer og deltage i en almindelig hverdag.

 

For at vide, hvordan vi bedst muligt kan minimere effekten af traumer og give mennesker ramt af traumer de bedste muligheder for at komme sig, må vi kende til hjernens udvikling og have viden om, hvordan traumer kan påvirke forskellige aspekter i et menneskes liv. Hvis et menneske er påvirket af traumer eller voldsom stress, skal det have hjælp til at regulere sig udefra af andres regulerede og rolige nervesystem. Derfor betyder det meget, at fagpersonale der arbejder med gruppen af sårbare flygtninge, både er uddannet i traumeforståelse og neurosekventiel teori og samtidig har stor opmærksomhed på eget nervesystem og egen ageren i relationen.

 

Det er derfor en spændende tid, vi går i møde, hvor alle vores medarbejdere bliver endnu bedre til at forstå og møde både børn og voksne med traumer og stress, samt udvikle netop de områder, hvor den enkelte er udfordret.

 

 

 

Neuromodel