Ny forskning om musik som redskab til bedre søvn

Et nyt ph.d. projekt af Kira Vibe Jespersen fra Aarhus Universitet slår fast, at musikterapi kan have god effekt på mennesker, der lider af søvnløshed.
 
 

28.02.18

Ny forskning

Det videnskabelige grundlag for effekten af musik i forhold til forbedring af søvnen, slås nu fast med resultaterne af ph.d. Kira Vibe Jespersens ph.d. projekt "Music for insomnia" (Ph.d. afhandling ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, godkendt 26. januar 2018).

 

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i en bred gruppe af mennesker med et forringet funktionsniveau pga. søvnløshed. Som en del af projektet lyttede deltagerne til specialdesignet musik for at sove, og resultaterne viste, at deltagerne oplevede en positiv forbedring af både søvn- og livskvalitet over en periode på blot 3 uger. Især de personer, hvis søvnproblemer specifikt drejede sig om problemer med at falde i søvn, oplevede en forbedring.

 

Kira Vibe Jespersen forklarer, at det giver god mening, at musikken har en positiv effekt: ”Musikken virker på søvnproblemer, fordi musik kan regulere følelser og stemninger. Musik kan få os i godt humør, det kan distrahere negative tanker, kamuflere støj, gøre os afslappede og få os i stødet til en aften i byen eller et vigtigt møde.” Hun uddyber:  ”Søvnløshed hænger ofte sammen med et forhøjet arousalniveau, og det er netop det, vi kan regulere med musikterapi”. 

 

Erfaringer fra praksis 

Integrationsnet har mange års erfaring med musik som pædagogisk og terapeutisk redskab til at forbedre søvnkvaliteten. Søvnvanskeligheder over en længere periode har ofte en meget negativ effekt. Udover en forringet livskvalitet, kan mangel på søvn også resultere i et dårligt helbred, koncentrationsbesvær og dårlig indlæring og hukommelse. Dette kan have meget store konsekvenser for både familielivet og i forhold til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Musikterapi som søvnbehandling kan især være gavnligt for mennesker, der ikke er oplagt til andre terapiformer - fx ældre med demens, gravide eller traumatiserede flygtninge, der fx kan have barrierer i forhold til samtaleterapi, eller som af forskellige årsager ikke kan tage sovemedicin.

 

Erfaringerne hos Integrationsnet viser desuden, at musikterapi med fordel kan anvendes til problematikker udover søvnløshed. Fx kan musik bruges i familiebehandling som et virksomt redskab til at regulere arousalniveau, genopbygge relationer og styrke kommunikationen i familien.

 

I efteråret 2018 inviterer Integrationsnet til seminar om musik som redskab i søvnbehandling og relationsarbejde, hvor både Kira Vibe Jespersen og musikterapeut hos Integrationsnet, Bent Jensen, deler ud af deres viden og erfaringer med musikterapi. Her bliver der også mulighed for at mærke musikkens effekt på egen krop.