Nye veje til arbejdsmarkedet for udsatte flygtning

I et partnerskab mellem Kolding Kommune, Integrationsnet og Business Kolding skaber et projekt nye veje til arbejdsmarkedet for udsatte flygtninge.
 
 

16.01.17

Projektet hedder Business Training, løber over tre år og arbejder for at skabe en tæt relation mellem små og mellemstore syddanske virksomheder og udsatte flygtninge.

- Vi ser et stort potentiale i at sammentænke et ”Place and Train”-forløb, hvor flygtninge kommer ud på arbejdsmarkedet, med en indsats for de sociale og psykiske udfordringer, som flygtningene hver især har med sig, siger Else-Marie Ringgaard, projektchef hos Integrationsnet og tilføjer:

- I sin helhed skaber projektet grobund for, at flygtninge, trods sociale og psykiske udfordringer, kan lykkedes med at etablere sig et godt liv i Danmark. Det gælder både på og uden for arbejdsmarkedet. 

Tre elementer baner vejen
Koblingen mellem kompetenceudvikling på en virksomhed og støtte til sociale og psykiske udfordringer understøttes af tre grundelementer, der, ifølge Else-Marie Ringgaard, er et nyskabende element i både de beskæftigelsesorienterede og psykosociale indsatser for udsatte flygtninge.   

- Vi fokuserer på at have respekt for de individuelle og helbredsmæssige begrænsninger. Vi støtter og coacher den enkelte flygtning, ligesom vi supporterer den enkelte virksomhed, der er med i projektet. Og så får hver flygtning tilknyttet en mentor for at sikre, at der er sammenhæng mellem indsatsens beskæftigelsesrettede og psykosociale elementer, fortæller Else-Marie Ringgaard. 

Flere mål
Foruden målet om, at skabe veje til job for den gruppe nyankomne flygtninge, som ikke kan gå direkte i job via de eksisterende beskæftigelsestilbud, fokuserer Business Training ikke ensidigt på at øge arbejdsudbuddet hos denne gruppe udsatte flygtninge.

Andre centrale elementer er nemlig at øge fokus på virksomheders rummelighed og bidrage til at professionalisere kommunernes erfaringer med målgruppen. Projektet er finansieret af EU gennem Syddansk Vækstforum og opstartes i november 2016.  

Vil du vide mere?

Else-Marie Ringgaard
Projektchef i Integrationsnet
E: else-marie.ringgaard@drc.dk
T: 2811 9669