Nyt projekt: ’Brain-Works – ny traumefokuseret indsats’

En stor tak til Socialstyrelsen som gennem ansøgningspuljen til udviklingsstøtte målrettet sårbare og udsatte børn og unge, netop har bevilget støtte til projekt ’Brain-Works – ny traumefokuseret indsats’.
 
 

16.01.19

Vi er meget glade for at vi nu gennem ’Brain-Works’ de næste tre år, får mulighed for yderligere at udvikle indsatsen baseret på den Neurosekventielle tilgang til de børn og unge, der bor på Integrationsnets bosteder i Midtjylland eller er i efterværn.

’Brain-Works’ udføres i et tæt samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælps Integrationsnet, Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling og Center For Udsatte Flygtninge samt de kommuner som vi samarbejder med om udsatte børn og unge. Desuden samarbejdes med de skoler og tilbud de unge i øvrigt er tilknyttet.

Vi glæder os til at komme i gang.

Læs mere om projektet her, hvor projekts læring og resultater også kan følges.