Nyt samarbejde med Odense Kommune

Vi er meget glade for at fortælle, at vi fra juli 2018 samarbejder med Odense Kommune om indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 
 

12.06.18

Individuel tilgang

Menneskers udfordringer og behov er sjældent ens - derfor tager Integrationsnets forløb udgangspunkt i den enkeltes vej til uddannelse eller job. Det er vores erfaring, at vi med en individuel tilgang bedre og hurtigere kan hjælpe den enkelte tættere på arbejdsmarkedet.

 

Det gør sig også gældende for målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som er målgruppen for vores nye forløb i samarbejde med Odense Kommune. Målgruppens udfordringer kan bl.a. være begrænset erfaring fra arbejdsmarkedet, manglende socialt netværk, fysiske eller psykiske helbredsproblemer, sproglige udfordringer mv. Fælles for borgerne er, at de alle har brug for en understøttende indsats for at komme i beskæftigelse.

Solidt virksomhedsnetværk 

Integrationsnet har gennem mange års erfaring på beskæftigelsesområdet opbygget et solidt virksomhedsnetværk med mange lokale og regionale samarbejdsaftaler. Vi kender virksomhedernes krav og forventninger og ved, hvad der skal til for at lave det gode og individuelle match. Vi glæder os til at samarbejde med det fynske erhvervsliv og Odense Kommune og ikke mindst til at hjælpe deltagerne i forløbet ud på arbejdsmarkedet.