Tysk delegation på besøg hos Integrationsnet og NCC – Jobskolen

Syv medlemmer af Den Tyske Forbundsdag besøgte 5. april 2016 NCC – Jobskolen i København. Her blev de introduceret til hvordan projektets kombination af fagtræning, praktik på arbejdspladsen og brancherettet danskundervisning bidrager til at løse integrationsopgaverne.

Syv medlemmer af Den Tyske Forbundsdag besøgte i perioden 4.-6. april 2016 København. Formålet med besøget var at få indblik i mange forskellige danske tiltag inden for integrationsarbejdet. Særligt var det de praktiske erfaringer fra aktører, der agerer i felten, der interesserede de syv medlemmer.

Delegationen besøgte derfor NCC - Jobskolen i København. NCC - Jobskolen er et nystartet partnerskab mellem Integrationsnet og NCC, der opkvalificerer flygtninge til byggebranchen gennem praktisk fagtræning og brancherettet danskundervisning. Alt sammen med det formål at skabe gode muligheder for beskæftigelse efter endt praktikforløb.   

- Det er mit indtryk, at delegationen var meget interesserede i og inspirerede af den tilgang til integrationsopgaverne, som NCC og Integrationsnet har iværksat, siger Mette Lherbier, afdelingsleder hos Integrationsnet. 

Under besøget deltog både repræsentanter fra Integrationsnet og NCC. Og repræsentanterne blev mødt af en gruppe tyske politikere, der, ifølge Mette Lherbier, var meget spørgelystne.

- Vi holdt et oplæg for delegationen og havde derefter en længere dialog med mange interessante spørgsmål fra de tyske politikere. De var specielt meget interesserede i vores resultater med projektet, og hvordan tilgangen kunne udbredes til andre brancher end byggebranchen, så den kunne komme flere borgere til gode, siger Mette Lherbier.      

Fakta
I NCC – Jobskolen for borgeren et grundigt kendskab til bygge- og anlægsbranchen sideløbende med en intensiv danskundervisning. På den måde lærer borgeren både om værktøjer og materialer og om dansk sprog og kultur. Projektet startede 1. februar 2016 og varer 26 uger.