Unge, handicappede og uledsagede flygtninge - brug for styrket indsats!

Nogle flygtningegrupper er mere udsatte end andre, heriblandt de uledsagede børn og unge, som flygter alene, samt handicappede. Derfor sætter vi fokus på netop disse emner på vores næste arrangementer.
 
 

09.05.2018

Uledsagede børn og unge

Det første arrangement centrerer sig om børn og unge, som kommer til Danmark uden voksne eller familie. De uledsagede børn og de unge flygtninge har ofte voldsomme oplevelser med i bagagen. Ifølge IOM beretter mere end ¾ af 1600 børn i alderen 14-17, der ankom til Italien via Middelhavet, om oplevelser med at være tilbageholdt mod deres vilje og at have været tvunget til at arbejde uden betaling. Ligeledes udviste de tegn på at været blevet udnyttet på anden vis.

Herudover er årsagen til, at de er rejst fra deres hjemland, savnet af familie mv. faktorer, som naturligvis påvirker de unges liv og deres muligheder for et godt liv i et nyt land. Undersøgelser fra Sverige viser, at mange unge ankommet som uledsagede havner i misbrug, herudover kan der være en række udfordringer, som kan være forbundet med den kultur de kom fra. Manglen på forældre eller voksne til at støtte og vejlede i opvæksten, kædet sammen med mulige overgreb på flugten, kan have betydning for de unge flygtninges seksualitet.

Hvordan samarbejder vi om og hvordan møder og forstår vi de uledsagede børn, som er på vej til at blive voksne, eller de unge flygtninge? Hvordan hjælper vi dem ud af et misbrug, eller støtter dem, så de undgår at havne i misbrug og på den måde kommer skævt i gang med et ungdomsliv?

Disse emner bliver taget under behandling på Integrationsnets næste konference den 31. maj.

Flygtninge med handicaps og deres familier

Det andet emne omhandler flygtninge med handicaps, som måske både i hjemland, bestemt under flugten og muligvis også her, ikke får den støtte og de tilbud, de bør have.

Her er Integrationsnet gået i samarbejde med Castberggaard om at se på nogle af de udfordringer, som flygtninge med handicap kan stå i.

Vi ønsker at sætte gang i en debat om, hvordan vi bedst muligt styrke indsatsen.

Dette seminar afholdes den 6. juni. 

Der kommer nu næsten ingen flygtninge til Danmark, så lad os derfor sikre, at dem der er her får et godt liv i Danmark.

 

Begge arrangementer afholdes på Olof Palmes allé 35, 8200 Aarhus N.

Læs mere og tilmeld dig