Vision og værdier

Integrationsnet integrerer mennesker på arbejdsmarkedet i hele landet. Vi tilbyder skræddersyede, effektive og tværfaglige løsninger på både beskæftigelsesområdet og på børn- og familieområdet.

Vision

Integrationsnet er en del af Dansk Flygtningehjælp, og vi er fælles om visionen:
Ingen flygtninge skal savne hjælp til at finde beskyttelse og varige løsninger. Og ingen, der ønsker at integrere sig i det danske samfund, skal savne hjælp til det. Vi vil være de bedste til at løse problemer, der knytter sig til fordrivelse og integration.

Værdier

Vores arbejde bygger på fem grundlæggende værdier:

  • Menneskelighed - menneskets ret til et liv i værdighed går forud for politik og principper
  • Respekt - for menneskers lige rettigheder
  • Uafhængighed og neutralitet - i forhold til vores omgivelser
  • Inddragelse - af dem vi hjælper
  • Ærlighed og gennemsigtighed - for alle modtagere, bidragydere, partnere og øvrige omgivelser