Projekter

> Business Training

Social inklusion af flygtninge på det Syddanske arbejdsmarked

> Hjemlandsperspektivet i fokus

Fokus på hjemlandsperspektivet som en ressource i beskæftigelsesindsatsen

> I-NET

Reduktion af PTSD-symptomer gennem livsfortællinger.

> IPA (Integration på arbejdsmarkedet)

Efteruddannelse for kommunale medarbejdere

> Kampagne om rettigheder, ligestilling og negativ social kontrol

Til minoritetsetniske kvinder, mænd og unge

> Tidlig forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol

Støtte til fagprofessionelles forebyggende arbejde med børn og unge

> Afsluttede projekter