Projekter

> Brain-Works
    - ny traumefokuseret indsats

I Brain-Works videreudvikles og afprøves en ny helhedsorienteret indsats baseret på en neurosekventiel tilgang til udsatte børn og unge

> Kampagne om rettigheder, ligestilling og negativ social kontrol

Til minoritetsetniske kvinder, mænd og unge

> CO:LAB

CO:LAB arbejder med at fremme unge med flygtningebaggrunds profesionelle og personlige kompetencer igennem iværksætteri og innovationsprocesser

> Business Training

Social inklusion af flygtninge på det Syddanske arbejdsmarked

> Hjemlandsperspektivet i fokus

Fokus på hjemlandsperspektivet som en ressource i beskæftigelsesindsatsen

> I-NET

Reduktion af PTSD-symptomer gennem livsfortællinger.

> Tidlig forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol

Støtte til fagprofessionelles forebyggende arbejde med børn og unge

> Afsluttede projekter