Aarhusomali

Vellykket iværksætteri og realisering af forretningsideer blandt potentielle iværksættere med somalisk baggrund i Aarhus.

Beskrivelse af projektet

Projektets formål er at fremme vellykket iværksætteri ved at booste viden og iværksætterlyst og -selvværd hos potentielle iværksættere.

Events, workshops og fyraftensmøder klæder deltagerne på til at starte egen virksomhed, individuelle sparringsmøder og oprettelse af fælles kommunikationsplatform.

Deltagerne udrustes med viden omkring det at være iværksætter og hvilke mål, der skal opfyldes, for en succesrig start af egen virksomhed.

Resultater

Det forventes at 12 deltagere får afklaret, realitetsafstemt, konceptgjort og iværksat deres forretningsideer. At deltagerne får grundlæggende viden med sig fra konceptet, således at de kan orientere, inspirere og understøtte kommende iværksættere.

Tid

Marts 2016 - december 2016.

Samarbejdspartnere og finansering

Projektet er finansieret af Aarhus kommune og gennemføres i samarbejde med Somali Community, mentorvirksomheder, studenternetværk og erhvervsfora.

Vil du vide mere?

Kontaktos