Bedre Integration

Styrk dine integrationsfaglige kompetencer med en fire-dages efteruddannelse om integration af flygtninge og familiesammenførte. Uddannelsen henvender sig til ansatte i kommuner og andre aktører, som arbejder professionelt med integrationsindsatsen.

Viden og værktøjer

Du får opdateret viden om modtagelse af nyankomne og tværfaglige metoder i integrationsindsatsen, samt ét eller flere af følgende temaer, som passer bedst til dit daglige arbejde: Beskæftigelse, interkulturel kommunikation, unge samt familie & børn.

Uddannelsen har fokus på håndgribelige øvelser, som sikrer, at du som kursusdeltager får konkrete værktøjer med hjem, som du kan bruge direkte i dit arbejde.

Det er desuden muligt for kommuner at få kurset skræddersyet efter behov.

I videoen nedenfor kan du høre afdelingsleder i Randers Kommune, Laila Jerming Graf fortælle om, hvad de fik ud af efteruddannelsen. 

 

Holdet bag

Efteruddannelsen udbydes på vegne af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Bag uddannelsen står et partnerskab bestående af Dansk Flygtningehjælps Integrationsnet og Center for Udsatte Flygtninge, Cabi, LG Insight og Foreningen Nydansker. Alle partnere har et indgående kendskab til integrationsområdet og de behov og udfordringer, kommuner i hele landet står med.

Vil du vide mere? 

Kontaktos