Projekt 500

Familie- og ægtefælleforsørgede træder ind i arbejdsstyrken.

Beskrivelse af projektet

Projekt 500 er en opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats for familie- og ægtefælleforsørgede. Projektet finder de mest effektive metoder til at opnå kontakt til målgruppen og skal motivere og inspirere til deltagelse i en beskæftigelsesrettet indsats.

Indsatsen

Integrationsnet har i projektet bidraget med planlægning og koordinering af indsatserne i kommunerne, metodeudvikling og erfaringsopsamling.

Derudover har Integrationsnet udført en stor del af indsatsen for projektdeltagerne, der har bestået af:

  • Opsøgende arbejde
  • Motivations- og vejledningssamtaler
  • Holdtilbud i form af CV og jobsøgningsworkshops samt virksomhedsbesøg
  • Virksomhedskonsulent indsats
  • Gennemgående støtte, sparring og opfølgning på deltagerforløb

Resultater

Succeskriterier: 300 projektdeltagere og ved afslutning 200 deltagere i arbejdsstyrken, dvs.:

  • Ordinær ansættelse eller selvstændig erhvervsdrivende, herunder medhjælpende ægtefælle og personer ansat i fleksjob.
  • Er påbegyndt uddannelse på ordinære vilkår.
  • Er blevet aktivt jobsøgende.

 

Opnåede resultater: 274 deltagere er afsluttet. 97 (35 %) er afsluttet til job, 54 (20%) har påbegyndt uddannelse på ordinære vilkår. 47 (17%) er afsluttet som jobsøgende.

76 (28%) er afsluttet af andre årsager.

I den korte video nedenfor kan du få en fornemmelse af resultaterne af Projekt 500.

Blandt projektets deltagere findes hele 77 forskellige nationaliteter. 90 % af deltagerne er kvinder og de har gennemsnitligt været i Danmark i knap 6 år. Kun ganske få af kvinderne har gennemført en kompetencegivende uddannelse i Danmark og har desuden begrænset erhvervserfaring. Det betyder dog ikke, at de ikke er motiverede. 

- Der er ingen tvivl om, at når vi får en af disse kvinder med ikke-vestlig baggrund ind på arbejdsmarkedet, giver det et kæmpe løft til hele familien. For mange har det udover en forbedret økonomi også været en meget stor motivationsfaktor, at de gerne har villet have et job for at være rollemodel for deres børn, og for bedre at kunne støtte børnene i deres vej til uddannelse og job, fortæller projektchef Else-Marie Ringgaard.

Læs også: Evaluering af Projekt 500

 

Tid

1. januar 2014 - 31. marts 2017.

Samarbejdspartnere og finansering

Projektet er finansieret af SIRI og gennemføres i samarbejde med Cabi og LG Insight samt følgende kommuner: Aarhus (formel projektejer), Hjørring, Holstebro, Frederiksberg, Rødovre og Lyngby.

Download materiale

Du kan downloade materiale fra projektet her:

Fakta Ark

Cases fra Projekt 500

Inspiration til kontakt

Fem typologier

Kaffemøde

Tricks til opsøgende arbejde 

Evaluering af Projekt 500

Vil du vide mere?

Kontaktos