Talent Management

Tidlig kompetenceafklaring af flygtninge med henblik på arbejdskraft og virksomhedsrettede indsatser.

Beskrivelse af projektet

I dag er der en begrænset forbindelse mellem boligplacering, lokale behov for arbejdskraft og nyankomne flygtninges kompetencer. Men det vil projektet Talent Management lave om på. 

Med projektet foretager Integrationsnet en 360-graders afdækning af op mod 500 flygtninges kompetencer allerede imens, de er på asylcenter. Det sker i samarbejde med blandt andet Sønderborg Kommune, Danfoss og Asylprojekt Sønderborg.

I praksis betyder det, at afklaringen af flygtninges kompetencer sker forud for boligplacering i de enkelte kommuner. For kommunerne skaber det bedre vilkår for at påbegynde en tidlig virksomhedsrettet indsats, ligesom det åbner muligheden for at sikre et bedre match mellem flygtningenes kompetencer og de lokale jobmuligheder. Det skyldes, at de nyankomne flygtninge boligplaceres i områder, hvor arbejdskraft og arbejdsudbud passer sammen.

Projektet afdækker derfor også erhvervslivets behov sideløbende med kompetenceafklaringen på asylcentrene. Det sikrer muligheden for igangsættelse af virksomhedspraktik allerede på asylcentret via et målrettet match mellem virksomhedernes behov og flygtninges kompetencer. På den måde gør projektet det også lettere for virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft blandt flygtningene.

Projektet bygger på allerede eksisterende viden og retningslinjer hentet fra Task Force om Integration, Videncenter for Kompetenceafklaring af Flygtninge og Indvandrere og fra Integrationsnets egen praksis.

Læs e-bogen om erfaringer og best practice fra Talent Management

 

Se også Ann Louise Slot præsentere e-bogen her:

Mål

Målet med projektet er at øge udbuddet af arbejdskraft gennem hurtigere integration.

Tid

Februar 2016 - februar 2018.

Samarbejdspartnere og finansering

Projektet er finansieret af Industriens Fond. De vigtigste samarbejdspartnere i projektet er virksomheder inden for industrien, lokale erhvervsråd og -klubber, 10 kommuner (Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding, Tønder, Vejen, Billund, Vordingborg, Hillerød og Taarnby), AsylSyd, Jammerbugt asylafdeling/Sønderborg,  Asylcenter Haderslev og Vesthimmerland asylcentre.

Følg med online

Du kan møde Talent Management og kandidaterne på Linkedin.

Vil du vide mere?

Kontaktos