Brain-Works – ny traumefokuseret indsats

-

Beskrivelse af projektet

Brain-Works er baseret på den Neurosekventielle tilgang (NMT), som Integrationsnet som den første organisation i Danmark, er organisationscertificerede i. I projektet videreudvikles og afprøves en helhedsorienteret indsats baseret på NMT til de børn og unge, der bor på Integrationsnets bosteder i Midtjylland eller er i efterværn.

Det sker bl.a. gennem en NMT traumeudredning, nyudviklede og individuelt tilpassede aktiviteter, som er målrettet de afdækkede udviklingsbehov og med en udvidet pædagogisk og psykologisk indsats.  Endvidere gennem øget samarbejde med øvrige fagfolk omkring de unge. Endeligt tilknyttes en frivillig ressourceperson, der opkvalificeres i NMT, til hver af de unge.
Hermed opnås udviklingsstøtte hele vejen rundt: på bosted, i skole samt i fritiden.

Forventede resultater

Indsatsens resultater dokumenteres gennem hele perioden gennem anvendelse af et såkaldt ’Brainmap’, der indikerer den unges funktionsniveau på en række parametre. Resultaterne forventes at vise sig i bl.a.: øget evne til regulering af arousal, forbedret søvn, koncentrations- og indlæringsevne samt styrkelse af evne til at indgå i sociale sammenhænge og fritidsliv.
På lang sigt vil det have positiv effekt for de unge i form af øget trivsel og sundhed, gennemførsel af uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet mv.

Tid

Projektet starter februar 2019 og er i gang til starten af 2022.

Samarbejdspartnere og finansering

Brain-Works er finansieret af Socialstyrelsen gennem ’puljen til udviklingsstøtte målrettet sårbare og udsatte børn og unge’, og udføres i et tæt samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælps Integrationsnet, Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling og Center For Udsatte Flygtninge samt de kommuner vi samarbejder med om udsatte børn og unge.

 

Vil du vide mere?

Kontakt Marianne Badstue på mail: marianne.badstue@drc.ngo eller mobil: 2224 8762