Business Training

Business Training: Social inklusion af flygtninge. Projektet gennemfører helhedsorienteret screening og intensiv opfølgning på praktik og kompetenceudviklingsforløb med henblik på inklusion af udsatte flygtninge på arbejdsmarkedet i region Syddanmark og region Hovedstaden.

Beskrivelse af projektet

Projektet består af et ”Place and Train”-forløb, hvor kompetenceudvikling på en virksomhed kombineres med en indsats omkring sociale og psykiske udfordringer.

Målgruppen er nyankomne flygtninge (tidligst ankommet i 2014), udsatte flygtninge, som ikke kan gå direkte i job via de allerede eksisterende tilbud.

I projektet fokuserer vi på følgende grundelementer: 

  • Hurtig udplacering på en virksomhed. Sideløbende arbejdes der målrettet med den enkeltes udfordringer.
  • Tilpassede virksomhedsvendte forløb som tager de nødvendige individuelle hensyn i forhold til deltagernes helbred og traumebehandlingsbehov.
  • Relevant støtte, coaching og support-service i virksomheden; også til akutte problemstillinger.
  • Hver flygtning får tilknyttet en mentor for at sikre sammenhæng i indsatsen.

Forventede resultater

Det overordnede formål med projektet er hurtigt at inkludere socialt udsatte og traumatiserede flygtninge på arbejdsmarkedet. Forudsætningen for at kunne opnå dette på en hensigtsmæssig og kvalitativ måde er, at sikre det rette ”Place and Train”-forløb for den enkelte flygtning.

Projektet fokuserer ikke ensidigt på at øge arbejdsmarkedsudbuddet hos gruppen af udsatte flygtninge, men også på opkvalificering af virksomhedernes rummelighed, professionalisering af kommunernes kompetencer med målgruppen samt en generel øgning af målgruppens inklusion i samfundet og dermed tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tid

Projektet opstartes november 2016. Afsluttes slut 2020.

Samarbejdspartnere og finansiering

Projektet er finansieret af den Europæiske Socialfond, Vækstforum Syddanmark og Vækstforum Hovedstaden.

Projektets partnerskab består i region Syddanmark af Kolding, Haderslev, Odense og Vejen Kommune samt Business Kolding. I region Hovedstaden består partnerskabet af Allerød, Hillerød, Rudersdal og Gentofte kommune. Dansk flygtningehjælp er projektejer og tilsagns ansvarlig.

Dk Soc Rgb Ramme Png

 

Midtvejsevaluering

I midtvejsevalueringen fra maj 2018 kan du bl.a. læse præcist hvilke indsatser, der er afgørende for både flygtninge og virksomhederne. 

Midtvejsevaluering

Vil du vide mere? 

På hjemmesiden www.projektbusinesstraining.dk kan du læse mere om vores projektindsats og samarbejdet med virksomhederne. Du kan se korte film med vores virksomheder, trainees og mentorer. Du kan få inspiration til hvordan arbejdet med udsatte flygtninge giver resultat.