Business Training

Business Training: Social inklusion af flygtninge. Projektet gennemfører helhedsorienteret screening og intensiv opfølgning på praktik og kompetenceudviklingsforløb med henblik på inklusion af udsatte flygtninge på syddanske virksomheder.

Beskrivelse af projektet

Projektet består af et ”Place and Train”-forløb, hvor kompetenceudvikling på en virksomhed kombineres med en indsats omkring sociale og psykiske udfordringer.

Målgruppen er nyankomne flygtninge (tidligst ankommet i 2014), udsatte flygtninge, som ikke kan gå direkte i job via de allerede eksisterende tilbud.

I projektet fokuserer vi på følgende grundelementer: 

  • Respekt for individuelle, helbredsmæssige begrænsninger og relevante traumebehandlingsbehov.
  • Relevant støtte, coaching og support-service i virksomheden; også til akutte problemstillinger.
  • Hver kandidat får tilknyttet en mentor for at sikre sammenhæng i indsatsen.

Forventede resultater

Det overordnede formål med projektet er at inkludere socialt udsatte og traumatiserede flygtninge på det syddanske arbejdsmarked. Forudsætningen for at kunne opnå dette på en hensigtsmæssig og kvalitativ måde er, at sikre det rette ”Place and Train”-forløb for den enkelte flygtning.

Projektet fokuserer ikke ensidigt på at øge arbejdsmarkedsudbuddet hos gruppen af udsatte flygtninge, men også på opkvalificering af virksomhedernes rummelighed, professionalisering af kommunernes kompetencer med målgruppen samt en generel øgning af målgruppens inklusion i samfundet og dermed tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tid

Projektet opstartes november 2016.

Samarbejdspartnere og finansering

Projektet er finansieret af den Europæiske Socialfond. Projektets partnerskab består af Kolding Kommune (primær kommune), Business Kolding og Integrationsnet. Herudover har Billund, Fredericia, Haderslev, Vejle, Aabenraa, Sønderborg og Middelfart kommuner vist interesse for at ville arbejde med målgruppen.

 

Dk Soc Rgb Ramme Png

 

Midtvejsevaluering

I midtvejsevalueringen fra maj 2018 kan du bl.a. læse præcist hvilke indsatser, der er afgørende for både flygtninge og virksomhederne. 

Midtvejsevaluering

Vil du vide mere? 

Kontaktos