Efteruddannelse om integration

Fælles viden - bedre integration. En efteruddannelse med grundlæggende viden om integration af flygtninge og familiesammenførte

Beskrivelse af projektet

Formålet med efteruddannelsen er:

  • At opkvalificere kommunale medarbejdere og andre aktører med kontakt til flygtninge eller familiesammenførte borgere, så de får viden og kompetencer til at løfte integrationsopgaven.
  • At give viden og værktøjer på tværs af fagområder for at styrke samarbejdet i kommunen på tværs af forvaltninger og teams.
  • At udjævne forskelle på kvaliteter og resultater mellem kommunerne for på den måde at skabe bedre og hurtigere integration.
  • At bidrage til tæt dialog mellem kommunerne og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, herunder Socialstyrelsen, så den viden og de erfaringer der findes i kommunerne indsamles og kan bringes i spil i forhold til nye centrale initiativer.

Resultater

Det er forventningen at gennemføre 60 uddannelsesforløb i 45 kommuner for minimum 800 deltagere.

Tid

Januar 2015 – december 2017

Samarbejdspartnere

Projektet består af et forpligtende konsortiepartnerskab mellem Foreningen Nydansker, Cabi, LG Insight, og Integrationsnet og Center for Udsatte Flygtninge – de to sidstnævnte en del af Dansk Flygtningehjælp.

Vil du vide mere?

Kontaktos