Hjemlandsperspektivet i fokus - et udviklingsprojekt

Projektet, der er støttet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, har til formål at øge viden om og tilbyde sparring i sager, hvor flygtninge længes efter hjemlandet. Formålet er samtidigt at sætte fokus på hjemlandsperspektivet som en ressource i beskæftigelsesindsatsen.

Hjemlandsperspektivet i fokus - et udviklingsprojekt

Projektet har til formål at sikre, at flygtninge og indvandrere mødes af et socialt system, hvor medarbejderne kan kommunikere om længsel efter hjemlandet samt give konkret information om repatrieringsordningen.

 

Projektet har til formål at udvikle og afprøve metoder til at sætte fokus på hjemlandsperspektivet som ressource enten som et led i planlægningen af en fremtidig repatriering eller som en del af den beskæftigelsesrettede indsats.

 

I projektet tilbydes kommunale medarbejdere faglig sparring fra repatrierings- og integrationsfaglige medarbejder om udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. Projektets overordnede mål er:

 

  • Øget viden om repatrieringsordningen og praksis på området

  • Indsigt i de udfordringer, som gør, at flygtninge overvejer at repatriere

  • Nye perspektiver på beskæftigelsesindsatsen ud fra hjemlandsperspektivet

  • Sparring og støtte i arbejdet med vanskelige sager

 

Projektets placeres med ledelsesansvar i Dansk Flygtningehjælp, Afdeling for Asyl & Repatriering. Projektets aktiviteter varetages af erfarne medarbejdere fra Integrationsnet og Dansk Flygtningehjælps repatrieringsteam. 

 

Projektet er støttet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, og gennemføres i 2018.

Vil du vide mere?

Kontaktos