I-NET

I-NET er et igangværende projekt, der konceptualiserer og afprøver metoden i praksis. Målet er at udvikle og implementere en model for anvendelse af I-NET.

Beskrivelse af projektet

I-NET er et bidrag til indsatser for flygtninge, der er ramt af traumer, men tilgangen kan også anvendes til andre målgrupper med sammensatte og komplekse symptomer.

I-NET er en indsats, der anvender narrativ eksponeringsterapi (NÈT) sammen med andre tilgange, fx musikterapi, forskellige narrative redskaber samt kropslige tilgange.

I-NET anvendes ikke kun af behandlere, men eksempelvis også socialrådgivere, vejledere, familiebehandlere, familiekonsulenter, støtte-/kontaktpersoner og psykologer.

Elementer af I-NET er således brugbare i forbindelse med forskellige typer af indsatser – herunder beskæftigelsesrettede. Desuden bidrager metoden til, at flygtninge, der er ramt af traumer, kan blive bedre i stand til at fungere på arbejdsmarkedet.

I-NET er en metode, som Integrationsnet anvender i det daglige arbejde med flygtninge med traumer, I-NET anvendes oftest som en del af en større samlet indsats. Integrationsnet har gode erfaringer med at arbejde med I-NET.

I-NET er gennem de seneste tre år blevet implementeret i Horsens og Frederikshavns kommuner som led i et stort traumeprojekt, der er finansieret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Resultater

Udvikling af koncepter for I-NET-forløb på tværs af fagområder forventes at styrke anvendelighed og effekt af metoden på landsplan (inklusiv i tværgående integrationsindsatser i kommunerne).

Konkrete resultatmål for I-NET-projekt inkluderer:

  • At modellen afprøves og implementeres i Integrationsnet
  • At modellen bruges i nye indsatser og i nye kommuner
  • Reduktion af PTSD-symptomer. Progression i forhold til aspekter vedrørende sundhedsforhold, uddannelse og læring, beskæftigelse, fritidsforhold og venskaber, udvikling og adfærd, familierelationer, familieforhold, bolig, økonomi.

Tid

Marts 2015 - december 2018.

Samarbejdspartnere og finansering

I-NET-projektet er finansieret af SIRI, udføres af Deloitte og implementering sker i samarbejde med Horsens og Frederikshavns kommuner.

Vil du vide mere?

Kontaktos

Metodehåndbog

Integrationsnet arbejder med en skræddersyet version af Narrativ EksponeringsTerapi som beskrevet i vores metodehåndbog.

Download metodehåndbogen