Kampagne om rettigheder, ligestilling og negativ social kontrol til minoritetsetniske kvinder, mænd og unge

Integrationsnet gennemfører i samarbejde med Center for Udsatte Flygtninge, Lærdansk og Als Research en kampagne med undervisning om rettigheder, ligestilling og negativ social kontrol målrettet minoritetsetniske kvinder, mænd og unge.

Hovedaktiviteterne i kampagnen er:

  • Rekruttering, oplæring og løbende kvalificering af et landsdækkende korps af kampagneundervisere og tolke
  • Udvikling af praksisnært undervisningsmateriale
  • Undervisning på sprogskoler samt forskellige typer af klubber og foreninger i socialt udsatte boligområder

 

Kampagnen gennemføres for Udenrigsministeriets ligestillingsafdeling, og løber frem til 2020 med de første undervisningsgange planlagt til anden halvdel af 2018.

Vil du vide mere? 

Kontaktos