Tidlig forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol

Støtte til fagprofessionelles forebyggende arbejde for børn og unge.

I et samarbejde mellem VIA University College, UCC, Dansk Flygtningehjælp og Als Research medvirker Integrationsnet i et projekt med formålet at mobilisere en indsats, før tingene går galt, altså før børn og unge bliver tiltrukket af radikale miljøer eller underlægges negativ social kontrol.

Formålet realiseres i projektet ved at støtte fagprofessionelles arbejde med at opbygge bæredygtige og inkluderende fællesskaber, der opbygger alle børn og unges modstandskraft mod radikalisering og negativ social kontrol. Det nye i projektindsatsen er, at fokus er på de fagprofessionelle og ikke på bestemte grupper af børn og unge.

Det konkrete indholdet i projektet består bl.a. i udvikling af undervisningsmidler og kompetenceudvikling af i alt 700 fagprofessionelle i landets daginstitutioner, skoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser.

Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet med midler fra satspuljen og løber fra 2018-2020.

Vil du vide mere? 

Kontaktos