Virksomhed

Her kan du som virksomhed få viden om, hvilke muligheder I har for at få en medarbejder med flygtninge- eller indvandrerbaggrund. Vi har mange års erfaring med at integrere ledige på det danske arbejdsmarked og kan vejlede jer gennem hele forløbet.

> Rekruttering og bonusordninger

Læs mere om de forskellige muligheder i forhold til at ansætte en flygtning.

> Jobskole på din virksomhed

Hvad går jobskoler ud på, og hvad kan jeres virksomhed få ud af at starte en jobskole?

> Nyttig viden 

Om at have en medarbejder med flygtningebaggrund på arbejdspladsen.

> Serviceprincipper

Læs om Integrationsnets serviceprincipper i samarbejdet med virksomheder.