Jobskole på din virksomhed

I Jobskolen får jobparate flygtninge og indvandrere et grundigt kendskab til en helt specifik branche, samtidig med de lærer dansk. Jobskolen består af tre grundsten: Fagtræning, praktik og brancherettet danskundervisning. Målsætningen med jobskolen er at kandidaterne hurtigt opkvalificeres til ordinært arbejde, løntilskud eller IGU.

JOBSKOLER HOS INTEGRATIONSNET

Jobskoler er målrettede træningsforløb for flygtninge og indvandrere, der foregår direkte på virksomheden. Resultaterne af vores tidligere jobskoler inden for IT- og byggebranchen har vist, at omkring 70 % af deltagerne kommer i arbejde efterfølgende. Integrationsnet er løbende interesseret i at starte nye jobskoler op med virksomheder inden for brancher og fagområder, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft. En jobskole kan også fungere som rekruttering til sæsonarbejde som fx juleassistance mv.

KANDIDATERNE

Jobskolerne er for jobparate flygtninge og indvandrere, der er motiverede for at arbejde inden for en specifik branche. Virksomheden er med til at sætte rammerne for, hvilke krav der er til faglige, sproglige og personlige kompetencer for kandidaterne. Det er målsætningen, at kandidaterne tilegner sig et udvidet sprogligt- og fagligt kendskab inden for branchen i løbet af jobskoleforløbet og derigennem kvalificerer sig til ordinært arbejde i virksomheden eller i en anden virksomhed inden for samme branche.

For at starte en jobskole inden for et nyt fagområde skal der samles et hold på min. 12 kandidater. Integrationsnet står for rekrutteringsprocessen i tæt samarbejde med din virksomhed.

GEVINSTER FOR JER SOM VIRKSOMHED 

Jobskolen tager udgangspunkt i jeres behov. I er derfor med til at sætte rammerne for forløbet og kan komme med input til indholdet i undervisningen. Før opstart af en ny jobskole holdes der forberedende møder med jer, så forløbet kan tilrettelægges specifikt til jeres behov for arbejdskraft.

I et jobskolesamarbejde med Integrationsnet får I som virksomhed hjælp til:

  • Rekruttering og opkvalificering af medarbejdere – med én indgang til Integrationsnet
  • Mulighed for hjælp til fastholdelse af medarbejdere i virksomhedspraktik- og løntilskudsperioden
  • Faglig opkvalificering inden kandidaterne starter i virksomhedspraktik
  • Hjælp til det administrative i forbindelse med virksomhedspraktik og løntilskud
  • Koordinering af indsatsen med de kommunale jobcentre

Se videoen om Abrar i jobskolen hos NCC

Kort fortalt om indsatsen

I Integrationsnets jobskoler får kandidaterne et intensivt og grundigt kendskab til en specifik branche gennem fagrettet undervisning og praktisk træning på virksomheder, kombineret med brancherettet danskundervisning. Den kombination giver gode muligheder for hurtigt at kvalificere kandidaterne til at kunne arbejde inden for et bestemt arbejdsområde hos jer.

"Al administration… alt det, vi ikke forstår som virksomhed lægges over til nogen, der ved noget om det. Integrationsnet håndterer alt ’bøvlet’ hos os." - Peter Jonassen, Direktør hos NCC

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om muligheden for at starte en jobskole i jeres virksomhed. 

Kontaktos