Nyttig viden

Om at have medarbejdere med en anden kulturel baggrund på arbejdspladsen

Uskrevne regler

Vi har mange uskrevne regler i Danmark, der kan være svære at tyde, når man kommer fra en anden kultur. Det kan være svært nok at komme fra én arbejdsplads til en anden. Vær derfor gerne tydelige i jeres kommunikation.

Vær konkret og direkte

Måske oplever I, at medarbejderen ikke gør, hvad der er aftalt. Det kan skyldes, at medarbejderen ikke har forstået instruktionen og vælger at sige "ja" af høflighed. Det kan måske opleves som pinligt for medarbejderen at spørge igen. Vær derfor konkret og direkte - og gentag gerne.

Anden tradition for ledelse

I Danmark har vi en flad ledelsessturktur. Mange flygtninge kommer fra en hierakisk kultur. Det kan betyde, at medarbejderen måske kun laver opgaver givet af chefen og ikke opgaver givet af kolleger. I kan også opleve, at medarbejderen efter at have løst en opgave, afventer at få at vide, hvad han/hun skal lave. Dette er ikke et tegn på dovenskab, men et tegn på respekt for chefen. 

I Danmark er det positivt, at man selv tager initiativ på arbejdspladsen. Men sådan er det ikke i alle kulturer. Det er noget, der skal læres. Vær derfor ikke bange for at sætte den nye medarbejder i gang - og ros gerne initiativ.

Psykisk bagage

Nogle flygtninge har mistet nære familiemedlemmer i
krig eller har oplevet andre ubehageligheder. De fleste bringer ikke selv disse temaer ind i samtalen på arbejds-pladsen. Men der kan være situationer, hvor man som kollega spørger interesseret ind til familie, hvor medarbejderen fortælller, at han eller hun har mistet. Her kan man vise, at man forstår - og respektfuldt prøve at dreje samtalen hen på nutiden. Sorg, traumer og krise håndteres bedst af professionelle. Oplaver man, at medarbejderen virker modløs og har brug for hjælp, kan Integrationsnet hurtigt formidle kontakt til den rette indsats.

Det sociale på arbejdspladsen

I Danmark lægger vi stor vægt på de sociale relationer på arbejdspladsen. Det gælder både i arbejdstiden, men også i pauserne, hvor vi taler sammen om stort og småt. Hvis den nye medarbejder ikke er opsøgende i forhold til det sociale, kan det skyldes utryghed og generthed i starten. Det kan også være, at medarbejderen tror, det sender et positivt signal at arbejde igennem uden at holde pause. Invitér gerne medarbejderen med i frokoststuen og spørg eventuelt ind til arbejdsdagen, weekenden osv.

Vil du vide mere?

 Kontaktos

5 gode råd

Dansk Industri har i en ny kvalitativ undersøgelse samlet "best practice" for ledelse af flygtninge. Læs resultatet af deres undersøgelse her: "5 gode råd: Ledelse af flygtninge".